Accesul mass-media în spital

2 octombrie 2017
                                

 

 

 

SC CLINICILE ICCO ORTOPEDIE SRL

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

privind accesul pentru mass-media

Ediţia: 1

Nr.de ex.: 10

Revizia: 0

Nr.de ex. : 0

 

 

Cod: P.O.32

Pagina 1 din 3
Exemplar nr.:
 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

 

 Elemente privind responsabilii/

operatiunea

Numele si

prenumele

FunctiaDataSemnatura
12345
1.1.ElaboratDepner AntoniusResponsabil managementul calitatii02.10.2017
1.2.VerificatLoghinescu IonDirector medical02.10.2017
1.3AprobatPavel RaduDirector executiv02.10.2017

 

 1. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

 

  

Editia/ revizia in cadrul editiei

 

Componenta revizuita

 

 

Modalitatea reviziei

 

Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei
1234
2.1.Editia 1xx02.10.2017
2.2.Revizia 0
 1. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale
 

Nr. Crt

 

Scopul difuzarii

 

Exemplar nr. Compar-timent

 

FunctiaNume si prenumeData primiriiSemnatura
1234567
3.1Aplicare1medicalMedicBalint Ciugudean Andor02.10.2017
3.2Aplicare2medicalMedicBalint Stefan02.10.2017
3.3Aplicare3medicalMedicManea Sergiu02.10.2017
 MedicPopa Ecaterina02.10.2017
3.4Aplicare4medicalAsistent sef unitateCovaci Carmen02.10.2017
3.5Aplicare5medicalAsistent medicalBogdan Polixenia02.10.2017
3.6Aplicare6medicalAsistent medicalPop Mihaela02.10.2017
3.7Aplicare7medicalAsistent medicalGyerko Ildiko02.10.2017
3.8Aplicare8economicDirector economicHotnog Laura02.10.2017
3.9Aplicare9administrativAdministrativHotnog Catalin02.10.2017
3.10Aplicare10Resurse umaneReferentMocanu Stefania02.10.2017
 1. SCOP:
 • este de a crea cadrul unei bune colaborari cu reprezentantii mass-media si pentru a respecta dreptul cetatenilor de a fii informati
 • realizarea unei comunicari corecte si prompte a tuturor noutatilor si evenimentelor petrecute in cadrul spitalului

 

 1. DOMENIU DE APLICARE : Procedura se aplică in toate departamentele spitalului.
 1. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ:

 

 • OSGG nr.446/2017 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor
 • Legea nr.544/ 2001 privind accesul la informatiile de interes public
 • Legea nr.95/2006, privind reforma in sanatate cu modificarile si completarile ulterioare